Cennik

JOGA
Zajęcia: 90 minut

Pojedyncze zajęcia

35 zł

Karnet 4 zajęcia* 110 zł
Karnet 8 zajęć* 160 zł
Karnet bez limitu** 190 zł
Pierwsze zajęcia 25 zł

 

JOGA
Zajęcia: 60 minut

Pojedyncze zajęcia

25 zł

Karnet 4 zajęcia* 70 zł
Karnet 8 zajęć* 110 zł
Pierwsze zajęcia 20 zł

Uwaga: Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach jogi mają osoby, które mają wykupiony karnet.

Karnet należy wykupić w pierwszym tygodniu miesiąca kalendarzowego.

* Karnet ważny w danym miesiącu kalendarzowym. Ważne: niewykorzystane zajęcia nie przechodzą na następny miesiąc i nie są zwracane za nie pieniądze, dlatego prosimy dobrze przeanalizować zakup określonej opcji.

** Nieograniczona liczba zajęć w danym miesiącu kalendarzowym.

 

ZAJĘCIA dla DZIECI

umuzykalnianie
czas zajęć: 40 minut

Pojedyncze zajęcia

(dziecko z rodzicem)

25 zł

 

* * *

Karnet na wszystkie zajęcia jest imienny; nie można go odstępować osobom trzecim.

Istnieje możliwość wystawienia faktury (po wcześniejszym zgłoszeniu).

Płatność na miejscu możliwa jest tylko gotówką. Dziękujemy za zrozumienie :)