emisja i terapia głosu • śpiewanie

Prowadzenie: Alicja Ruczko tel. 691 21 33 88

 

FORMY PRACY Z GŁOSEM

ŚPIEW
  • emisja i terapia głosu
  • wokalistyka
  • techniki śpiewu etnicznego
  • praca z pieśnią tradycji

MOWA

  • emisja i terapia głosu
  • wystąpienia publiczne
  • codzienna komunikacja
  • głos w rzemiośle aktora

 

 

 

 


Efekty pracy z głosem:
- usunięcie napięć blokujących głos
- umiejętność świadomego posługiwania się pełnym głosem
- zdolność swobodnego i bezwysiłkowego mówienia
- umiejętność śpiewania bez zbędnego obciążania strun głosowych
- rozwój indywidualnego potencjału w zakresie śpiewu i mowy
- zdobycie wiedzy na temat higieny głosu

Formy działań:
- indywidualne sesje
- zajęcia regularne: „Głos i ciało — pozytywne rozładowanie stresu”
- zajęcia tematyczne: „Kołysanki, śpiewanki i inne dźwięki”
- warsztaty dla grup
- szkolenia dla firm

INDYWIDUALNE SESJE
Zajęcia indywidualne zaczynają się od rozmowy dotyczącej głosu — ewentualnych problemów z nim lub pożądanego kierunku jego rozwoju.
Indywidualne sesje mogą dotyczyć różnych aspektów pracy z głosem np. emisji głosu w śpiewie, mowie, wokalistyki, wystąpień publicznych czy komunikacji; mogą również być przygotowaniem do konkretnego występu czy egzaminu.
Rodzaj, intensywność ćwiczeń i tempo pracy dostosowane jest do wspólnie ustalonych celów, które biorą pod uwagę indywidualne potrzeby i predyspozycje osoby.
Zajęcia indywidualne zwykle prowadzone są w systemie godzinnego spotkania ze wspólnie ustaloną częstotliwością, najczęściej raz w tygodniu.

Pierwsze zajęcia
Nie musisz mieć żadnych specjalnych umiejętności, żeby zacząć. Nie musisz nawet dokładnie wiedzieć, po co chcesz się zająć swoim głosem.
Może nadmiernie męczysz się podczas długiego mówienia i głos odmawia ci posłuszeństwa. Może czujesz, że nie korzystasz w pełni ze swojego głosu podczas śpiewania lub w ogóle wstydzisz się śpiewać.
A może masz jasno określony cel, który chcesz osiągnąć.

Każda praca indywidualna jest inna. To twórczy proces dochodzenia do swojego głosu, odkrywania go i wzmacniania. Celem jest powrót do tego, co mamy pierwotnie — naturalnej spontaniczności i swobody wyrażania się pełnym głosem.

Zajęcia indywidualne — wokalistyka
Jest to praca mocno zindywidualizowana, zależna od osoby i jej potrzeb.
Możliwa jest praca od podstaw, pierwsze próby i poszukiwanie swojego brzmienia, charakteru głosu, po rozwijanie i poszerzanie swoich umiejętności, m.in. w dziedzinie stylów, wyrazistości czy improwizacji.


ZAJĘCIA REGULARNE

„GŁOS I CIAŁO — pozytywne rozładowanie stresu”
Zajęcia koncentrują się wokół zagadnień dotyczących głosu i ciała, od aspektu zdrowotnego i relaksacyjnego (uwalniania napięć mięśniowych), po konkretne ćwiczenia z emisji głosu. Spotkania mają służyć przede wszystkim wzmacnianiu głosu i budowaniu pozytywnej relacji ze sobą oraz powiększaniu zaufania do swojego ciała i głosu. Celem tych spotkań jest również zdobycie większej świadomości swojego głosu, pewności i swobody jego używania jak również nabranie przekonania, że praca z głosem może być doskonałą zabawą i świetnym antidotum na stres.

Zajęcia prowadzone są w atmosferze wzajemnej akceptacji. W każdej chwili można do nich dołączyć. Nie ma również żadnych ograniczeń wiekowych. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy, by poznać innych pasjonatów i spotkać się ze swoim głosem.

ZAJĘCIA TEMATYCZNE
„Kołysanki, śpiewanki i inne dźwięki”

Śpiewanie wzmacnia relacje, rozwija wyobraźnię i oczywiście wspiera rozwój dziecka. Jest bezpośrednią nauką  jednej z najważniejszych ekspresji człowieka. Poza tym jest twórczym rodzajem wspólnej zabawy. Podczas spotkania dowiemy się jak bez napięcia i z przyjemnością śpiewać dziecku. Pobawimy się głosem i nauczymy się kilku niestandardowych kołysanek i śpiewanek.

Naszym głosem dajemy dziecku poczucie bezpieczeństwa, prowadzimy je, wspieramy, ostrzegamy, bawimy. Możemy w zaskakujący dla dziecka sposób zmieniać rzeczywistość, tworzyć bajkowe światy, opowiadać historie. Śpiewanie to chyba najczystsza i najpiękniejsza forma kontaktu, bo głosem możemy przekazywać najsubtelniejsze emocje i docierać do wrażliwych uszu maluchów.


WARSZTATY DLA GRUP
Proponowane tematy warsztatów:

- emisja głosu
- głos i ciało - pozytywne rozładowanie stresu
- wokalistyka
- pieśni tradycyjne
- głos w rzemiośle aktora

Możliwe jest opracowanie tematu warsztatu dotyczącego głosu i komunikacji do konkretnych potrzeb uczestników.

Odbiorcy oferty warsztatowej:
- grupy teatralne, taneczne, chóry, zespoły wokalne
- nauczyciele, wykładowcy, prezenterzy,
- terapeuci, psychologowie, urzędnicy sądowi,
- instruktorzy różnych sztuk i sportów (potrzebujący mocnych i nośnych głosów),
- oraz inni zorientowani na rozwój osobisty i pogłębianie swoich umiejętności głosowych.

Warsztaty mogą być jednorazowe lub cykliczne.

Zapraszamy!

Szersza oferta warsztatowa na stronie: www.voicemission.pl


SZKOLENIA DLA FIRM

Proponowane tematy szkolenia:
- emisja i terapia głosu
- głos w codziennej komunikacji
- wystąpienia publiczne

Możliwe jest opracowanie tematu szkolenia dotyczącego głosu i komunikacji do konkretnych potrzeb pracowników danej firmy.
Odbiorcy:
- firmy
- szkoły
- przedszkola
- szkoły językowe
- inni pracujący w zawodach mocno eksploatujących swój głos.

Szkolenie może być jednorazowe lub cykliczne.

Zapraszamy!

Szersza oferta szkoleniowa na stronie: www.voicemission.pl