indywidulanie konsultacje i wsparcie • kroniki akaszy

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE i WSPARCIE z KRONIKAMI AKASZY

Indywidualne sesje z Kronikami Akaszy zawieszone są do odwołania. Dziękujemy za zrozumienie.

Kroniki Akaszy znane były od tysiącleci w wielu kulturach. Słowo „akasza” (ākāśa) w jodze jest reprezentacją piątego żywiołu, elementu duchowego, eterycznego, przestrzennego, czystej, niebiańskiej energii duchowej. Kroniki Akaszy to pole energetyczne (czy rodzaj metaforycznej biblioteki), w którym zapisane są wszelkie informacje dotyczące każdego z nas - naszej przeszłości, teraźniejszości, przyszłości na wszystkich płaszczyznach, wymiarach i poziomach. Informacje dotyczą naszych myśli, uczuć, wszelkich świadomowych i nieświadomych czynów i elementów życia, a także własnych zasobów, możliwości i potencjału.

Kroniki Akaszy mogą stanowić cenną pomoc w zrozumieniu własnego życia oraz postępowania, a przede wszystkim być przewodnikiem na drodze duchowego rozwoju. Współpraca z Kronikami pozwala dokonać wglądu w siebie, wniknąć w najdrobniejsze szczegóły życia, pozwala analizować nasze czyny i problemy z różnych perspektyw oraz wprowadzać potrzebne zmiany. Celem konsultacji jest podnoszenie naszej energii, obniżanie wibracji ego oraz spojrzenie na pewne problemy z perspektywy rozwiązania. Komunikując się i czerpiąc wiedzę z Kronik Akaszy dowiadujemy się co nam nie służy, co zdarzyło się w przeszłości, czego możemy się z tych doświadczeń nauczyć i jak możemy to zmienić, aby nasza przyszłość wyglądała inaczej.

Informacje, jakie możemy otrzymać w wyniku konsultacji dotyczą m.in.:

- osobistej ścieżki życiowej i zawodowej,

- nierozwiązanych problemów czy powtarzających się wzorców zachowań,

- zdrowia,

- relacji z samym sobą, otoczeniem i innymi,

- własnego potencjału i możliwości,

- rozwoju duchowego,

- innych nurtujących pytań czy obszarów życia.

Konsultacja z Kronikami ma formę rozmowy. Osoba prowadząca konsultację (pośrednik między Kronikami a klientem) za przyzwoleniem klienta łączy się z jego Kronikami Akaszy, a następnie przekazuje jak najwierniej słowami otrzymane odpowiedzi. Otrzymane w wyniku konsultacji z Kronikami informacje pochodzą z pola bezwarunkowej Miłości, dlatego są całkowicie bezpieczne. Otrzymujemy tylko takie informacje, na jakie jesteśmy gotowi lub jakie potrzebujemy w danym czasie czy etapie naszego życia. Informacje jakie się pojawią mają pomóc w przemianie świadomości i energetycznych wzorców po to, by sprzyjać tworzeniu wewnętrznego spokoju i harmonii w życiu.

Zapraszam serdecznie na konsultacje osobiste, telefoniczne lub za pośrednictwem komunikatorów internetowych: Skype, Messenger, WhatsApp i inne.

W kwestii opłaty za konsultacje oraz dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu telefonicznego.

Marek Ruczko tel. 601 382 112

Źródła:
Gabrielle Orr "Kroniki Akaszy. Jesteś cudem!"
www.tajemnice-swiata.pl