konsultacje kronik akaszy

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE z KRONIKAMI AKASZY

Kroniki Akaszy znane były od tysiącleci w wielu kulturach. Słowo „akasza” (ākāśa) w jodze jest reprezentacją piątego żywiołu, elementu duchowego, eterycznego, przestrzennego, czystej, niebiańskiej energii duchowej. Kroniki Akaszy to pole energetyczne (czy rodzaj metaforycznej biblioteki), w którym zapisane są wszelkie informacje dotyczące każdego z nas - naszej przeszłości, teraźniejszości, przyszłości na wszystkich płaszczyznach, wymiarach i poziomach. Informacje dotyczą naszych myśli, uczuć, wszelkich świadomowych i nieświadomych czynów i elementów życia, a także własnych zasobów, możliwości i potencjału.

Kroniki Akaszy mogą stanowić cenną pomoc w zrozumieniu własnego życia oraz postępowania, a przede wszystkim być przewodnikiem na drodze duchowego rozwoju. Współpraca z Kronikami pozwala dokonać wglądu w siebie, wniknąć w najdrobniejsze szczegóły życia, pozwala analizować nasze czyny, problemy oraz wprowadzać zmiany. Celem konsultacji jest podnoszenie naszej energii i obniżanie wibracji ego. Komunikując się i czerpiąc wiedzę z Kronik Akaszy dowiadujemy się co nam nie służy, co zdarzyło się w przeszłości, czego możemy się z tych doświadczeń nauczyć i jak możemy to zmienić, aby nasza przyszłość wyglądała inaczej.

Informacje, jakie możemy otrzymać w wyniku konsultacji dotyczą m.in.:

- osobistej ścieżki życiowej i zawodowej

- nierozwiązanych problemów czy powtarzających się wzorców zachowań

- zdrowia

- relacji z samym sobą, otoczeniem i innymi

- własnego potencjału i możliwości

- rozwoju duchowego

- innych nurtujących pytań czy obszarów życia.

Konsultacja z Kronikami ma formę rozmowy. Osoba prowadząca konsultację (pośrednik między Kronikami a klientem) za przyzwoleniem klienta łączy się z jego Kronikami Akaszy, a następnie przekazuje jak najwierniej słowami otrzymane odpowiedzi. Otrzymane w wyniku konsultacji z Kronikami informacje pochodzą z pola bezwarunkowej Miłości, dlatego są całkowicie bezpieczne. Otrzymujemy tylko takie informacje, na jakie jesteśmy gotowi lub jakie potrzebujemy w danym czasie czy etapie naszego życia. Informacje jakie się pojawią mają pomóc w przemianie świadomości i energetycznych wzorców po to, by sprzyjać tworzeniu wewnętrznego spokoju i harmonii w życiu.

Zapraszam serdecznie na konsultacje osobiste, telefoniczne lub za pośrednictwem komunikatorów internetowych (Skype, Messenger, WhatsApp itp.). W razie dodatkowych pytań służę pomocą.

Marek Ruczko tel. 601 382 112

Źródła:
Gabrielle Orr "Kroniki Akaszy. Jesteś cudem!"
www.tajemnice-swiata.pl