tańcz siebie

 

 

 

TAŃCZ SIEBIE - RUCH NATURALNY

Tańcze siebie - ruch naturalny to otwarte improwizacje ruchowe i taneczne. Punktem wyjścia w improwizacji jest ciało, ruch, przestrzeń, muzyka lub cisza. Proste działania takie jak: patrzenie, słuchanie, reagowanie, ruch i bezruch, stwarzają możliwość komunikacji pomiędzy uczestnikami bez używania słów. Ruch naturalny to przestrzeń poszukiwania spontanicznej i naturalnej ekspresji, świadomości połączenia ruchu i oddechu, otwarcia na impulsy pochodzące z wewnątrz ciała oraz z zewnątrz. To przestrzeń twórczej pracy, w której możliwe jest bycie tu i teraz oraz spotkanie z drugim człowiekiem na innym poziomie, niż ma to miejsce życiu codziennym.

Prowadzenie: Marek Ruczko.

Uwaga: Wymagane wcześniejsze zapisy!

Planowany harmonogram 2018: wkrótce