Aktualności

Zapraszamy serdecznie na SESJE JOGI ONLINE z HARMONIUM STUDIO w OPCJI LETNIEGO ABONAMENTU oraz do skorzystania z 24 godzinnej BEZPŁATNEJ PRÓBKI dostępnej w dowolnym momencie.

Sesje prowadzone są przez Marka Ruczko i udostępnione na platformie FACEBOOK w dedykowanej grupie "HARMONIUM STUDIO ONLINE".

 

W ramach dostępu do grupy online, na wybrany przez Ciebie czas, otrzymujesz dostęp m.in. do archiwalnych sesji, które były nagrywane lub prowadzone „live”:

20 sesji JOGI dla POCZĄTKUJĄCYCH i PRAKTYKUJĄCYCH (90 i 60 minutowych)

8 sesji PRAKTYKI RELAKSACJI i UWAŻNOŚCI (40 minutowych)

4 sesje UWAŻNOŚCI w ŻYCIU CODZIENNYM (20 minutowych)

oraz

4 nowych sesji MEDYTACJI PROWADZONEJ „live” zapowiedzianych na grupie z wyprzedzeniem (20 minutowych)

 

W sumie otrzymujesz dostęp do 36 godzin nagrań podzielonych na 36 sesji różnej praktyki i długości trwania.

 

BEZPŁATNA PRÓBKA!

Przed wykupieniem abonamentu, możesz sprawdzić czy proponowane zajęcia odpowiadają Twoim potrzebom korzystając z bezpłatnego i niezobowiązującego dostępu przez 24 godziny do wszystkich sesji w grupie.

Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji wyślij wiadomość:

- messengerem do HARMONIUM Studio

- mailem:

Opcja próbna dostępna jest jednorazowo i w dowolnym momencie.

 

CENNIK OPCJI ABONAMENTOWYCH:

DLA NOWYCH OSÓB:

 • TYDZIEŃ: 40 zł
 • MIESIĄC: 120 zł
 • 2 MIESIĄCE: 200 zł

DLA OSÓB, KTÓRE UCZESTNICZYŁY W ZAJĘCIACH ONLINE Harmonium Studio w maju lub czerwcu 2020 ORAZ OSÓB POSIADAJĄCYCH KARNET ZAJĘĆ STACJONARNYCH w lipcu 2020:

 • TYDZIEŃ: 30 zł
 • MIESIĄC: 80 zł
 • 2 MIESIĄCE: 130 zł

 

DANE DO PRZELEWU:

HARMONIUM Marek Ruczko

Nr konta [mBank]: 88 1140 2004 0000 3002 7587 6867

W tytule przelewu: joga abonament online: tydzień/miesiąc/2 miesiące; imię i nazwisko

 

ZGŁOSZENIA:

• Mail:

• Messenger: HARMONIUM Studio

Przy zgłoszeniu prosimy podać:

- imię i nazwisko,

- wybrany czas abonamentu,

- nazwę profilu na Facebooku,

- potwierdzenie dokonania przelewu.

• Po zgłoszeniu i dokonaniu przelewu, osoba dostaje link z zaproszeniem dołączenia do prywatnej grupy HARMONIUM STUDIO ONLINE na wybrany czas.

• Jeśli potrzebujesz faktury, podaj swoje dane w zgłoszeniu przed dokonaniem przelewu. W innym przypadku wystawimy dowód sprzedaży w postaci paragonu.

 

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW:

Abonament ważny jest w dniach: 6.07-20.09.2020. Po upływie tego czasu, za niewykorzystane dni w ramach wykupionego abonamentu, nie są zwracane pieniądze.

Czas abonamentu liczony jest od dnia otrzymania dostępu do grupy online. Miesiąc oznacza okres 30 dni; 2 miesiące - okres 60 dni.  

• Po uzyskaniu dostępu do grupy, prosimy o zapoznanie się najpierw z jej regulaminem.

• Ze względu na brak możliwości interakcji, każda osoba uczestnicząca w sesji bierze osobistą odpowiedzialność za swoją praktykę. Polecamy przy tym każdorazowo wziąć pod uwagę, z empatią i sympatią dla samej/samego siebie, doświadczenie, stan swojego zdrowia oraz możliwości w danym dniu.

• Zajęcia nie są przeznaczone dla kobiet w ciąży. W takich przypadkach zalecamy znalezienie zajęć dedykowanych dla tego okresu.

• W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt telefoniczny: 601 382 112.

 

Zapraszam serdecznie. Marek Ruczko

 

REGULAMIN i NOWE WARUNKI UCZESTNICTWA w ZAJĘCIACH STACJONARNYCH HARMONIUM STUDIO.
 
W związku z wytycznymi administracji dotyczącymi prowadzenia zajęć w czasie zagrożenia epidemiologicznego, od dnia 8.06.2020 roku wprowadzone zostają w Studio Harmonium następujące środki ostrożności i warunki uczestnictwa:
 
Działania po stronie Organizatora zajęć:
 • w studio może znajdować się ograniczona ilość osób (12 uczestników + prowadzący);
 • organizator dba o czystość studia oraz regularną w ciągu dnia dezynfekcję powierzchni dotykowych;
 • pomiędzy zajęciami jest półgodzinna przerwa techniczna na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń oraz na bezpieczną zmianę grup;
 • w wyznaczonych miejscach w studio znajdują sie preparaty do dezynfekcji rąk oraz instrukcje higieniczne;
 • prowadzący zajęcia stosuje zalecane środki higieniczne oraz odpowiedni dystans.
Zalecenia dla Uczestników zajęć:
 • w studio może znajdować się ograniczona ilość osób (12 uczestników + prowadzący);
 • ze wględu na ograniczoną ilość osób, na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy (obowiązuje kolejność zgłoszeń; pierwszeństwo mają osoby, które wykupią karnet 8 wejść) ;
 • na zajęcia przychodź w dobrym stanie zdrowia; jeśli gorzej się czujesz, nie jesteś pewien/pewna stanu swojego zdrowia - zostań w domu lub skorzystaj z zajęć online;
 • na terenie studia zachowuj szczególne środki ostrożności i higieny:
- zachowaj zalecany odstęp od innych (1,5-2m),
- używaj mydła, płynu dezynfekującego i papierowych ręczników,
- podczas kaszlu i kichania zakrywj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;
 
 • na zajęcia przynoś własną matę i kocyk lub ręcznik; używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów do ćwiczeń;
 • przy stanowisku recepcyjnym może znajdywać się jedna osoba;
 • uczestnicy, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, mogą zostać poproszone o opuszczenie studia.
Rozliczenie karnetów marcowych:
Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności związane z sytuacją wprowadzenia stanu epidemiologcznego oraz koniecznością odwołania zajęć stacjonarnych, na którą nie mieliśmy wpływu, osobom, które nie wykorzystały swoich marcowych karnetów w Studio Harmonium czy w opcji online, proponujemy następujące rozwiązania:
- wykorzystanie pozostałej części karnetu na zajęcia stacjonarne lub online w miesiącu czerwcu lub lipcu 2020 roku;
- w szczególnych przypadakch zwrot pięniedzy za niewykorzystaną część karnetu za dni 16-29 marca 2020 roku.
Prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego sposobu rozliczenia.
 
 
Instrukcje higieniczne:
 
 

W tym trudnym dla każdego czasie, ale i każdym innym, zapraszam na indywidualne konsultacje i wsparcie z Kronimi Akaszy ONLINE oraz stacjonarnie.

Kroniki Akaszy to pole energetyczne (czy rodzaj metaforycznej biblioteki), w którym zapisane są wszelkie informacje dotyczące każdego z nas - naszej przeszłości, teraźniejszości, przyszłości na wszystkich płaszczyznach, wymiarach i poziomach. Informacje dotyczą naszych myśli, uczuć, wszelkich świadomowych i nieświadomych czynów i elementów życia, a także własnych zasobów, możliwości i potencjału.

Kroniki Akaszy mogą stanowić cenną pomoc w zrozumieniu własnego życia oraz postępowania, a przede wszystkim być przewodnikiem na drodze duchowego rozwoju. Współpraca z Kronikami pozwala dokonać wglądu w siebie, wniknąć w najdrobniejsze szczegóły życia, pozwala analizować nasze czyny i problemy z różnych perspektyw oraz wprowadzać potrzebne zmiany. Celem konsultacji jest podnoszenie naszej energii, obniżanie wibracji ego oraz spojrzenie na pewne problemy z perspektywy rozwiązania. Komunikując się i czerpiąc wiedzę z Kronik Akaszy dowiadujemy się co nam nie służy, co zdarzyło się w przeszłości, czego możemy się z tych doświadczeń nauczyć i jak możemy to zmienić, aby nasza przyszłość wyglądała inaczej.

Informacje, jakie możemy otrzymać w wyniku konsultacji dotyczą m.in.:

- osobistej ścieżki życiowej i zawodowej,

- nierozwiązanych problemów czy powtarzających się wzorców zachowań,

- zdrowia,

- relacji z samym sobą, otoczeniem i innymi,

- własnego potencjału i możliwości,

- rozwoju duchowego,

- innych nurtujących pytań czy obszarów życia.

Zapraszam serdecznie na konsultacje telefoniczne lub za pośrednictwem komunikatorów internetowych: Skype, Messenger, WhatsApp i inne.

Więcej informacji na temat sesji z Kronikami Akaszy znajdziesz TUTAJ.

W kwestii opłaty za konsultacje i dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu telefonicznego.

Marek Ruczko tel. 601 382 112