ZAJĘCIA STACJONARNE

REGULAMIN i NOWE WARUNKI UCZESTNICTWA w ZAJĘCIACH STACJONARNYCH HARMONIUM STUDIO.
 
W związku z wytycznymi administracji dotyczącymi prowadzenia zajęć w czasie zagrożenia epidemiologicznego, od dnia 8.06.2020 roku wprowadzone zostają w Studio Harmonium następujące środki ostrożności i warunki uczestnictwa:
 
Działania po stronie Organizatora zajęć:
Zalecenia dla Uczestników zajęć:
- zachowaj zalecany odstęp od innych (1,5-2m),
- używaj mydła, płynu dezynfekującego i papierowych ręczników,
- podczas kaszlu i kichania zakrywj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;
 
Rozliczenie karnetów marcowych:
Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności związane z sytuacją wprowadzenia stanu epidemiologcznego oraz koniecznością odwołania zajęć stacjonarnych, na którą nie mieliśmy wpływu, osobom, które nie wykorzystały swoich marcowych karnetów w Studio Harmonium czy w opcji online, proponujemy następujące rozwiązania:
- wykorzystanie pozostałej części karnetu na zajęcia stacjonarne lub online w miesiącu czerwcu lub lipcu 2020 roku;
- w szczególnych przypadakch zwrot pięniedzy za niewykorzystaną część karnetu za dni 16-29 marca 2020 roku.
Prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego sposobu rozliczenia.
 
 
Instrukcje higieniczne: