wewnętrzna harmonia™ • oswajanie stresu

Indywidualne sesje "Wewętrzna harmonia" i "Oswajanie stresu" zawieszone są do odwołania. Dziękujemy za zrozumienie.

 

WEWNĘTRZNA HARMONIAto indywidualne sesje dotyczące wewnętrznej integracji, głębszego połączenia z samym sobą oraz poszukiwania większej harmonii w sobie i życiu codziennym.

Sesje są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika. Razem ustalane są cele oraz ilość i częstotliwość spotkań.

Podczas sesji, za zgodą uczestnika, proponowane są następujące sposoby wspólnej pracy:
- nauka technik relaksacyjnych i uważnościowych rozwijających umiejętność samoobserwacji oraz świadomość własnych zachowań, reakcji czy podświadomych mechanizmów
- praca nad akceptacją siebie
- odkrywanie własnych potrzeb oraz potencjału
- szersze spojrzenie na problem czy konflikty poprzez introspekcję i uważną rozmowę
- ćwiczenia fizyczne, uważny ruch oraz manualna praca z ciałem
- oswajanie stresu (szczegóły tutaj)
- konsultacje z Kronikami Akaszy (szczegóły tutaj)
- praca nad wzorcami zachowań
- planowanie i wdrażanie pozytywnych zmian w swoim życiu.
 
Wewnętrzna Harmonia™ to autorski, wieloaspektowy i zindywizualizowany sposób pracy nad całościowym i harmonijnym rozwojem człowieka, wypracowany przez Marka Ruczko, który łączy wiele różnych metod i technik. Sesje indywidualne nie są terapią, ale mają efekty terapeutyczne i profilaktyczne. Mają na celu pomoc w nawiązaniu głębszego kontaktu z samym sobą na poziomie ciała, emocji, myśli, potrzeb, działania oraz intuicji. Dzięki temu możemy uzyskać większe rozumienie, a co za tym idzie większą akceptację siebie. Pojawia się dostęp do odpowiedzi, które nosimy w sobie oraz tworzy się zaufanie do własnej sprawczości. Świadomość i akceptacja tego, co w nas, to pierwszy krok ku zmianie. Drugim celem sesji jest praktyczna praca nad budowaniem osobistego, bardziej całościowego procesu zmian prowadzącego ku wewnętrznej harmonii i zdrowiu.

Sesje prowadzone są w atmosferze bezpieczeństwa, szacunku oraz pełnej poufności.

 
Prowadzi: Marek Ruczko tel. 601 382 112

 

 
 
 
 
OSWAJANIE STRESU to indywidualne sesje oraz warsztaty mające na celu:
- naukę technik relaksacyjnych i uważnościowych
- regenerację organizmu
- obniżenie napięć w ciele
- obniżenie napięć emocjonalnych
- poprawę uważności
- zwiększenie umiejętności obserwacji własnych reakcji
- poznanie oraz zwiększenie akceptacji siebie i innych
- wprowadzenie pozytywnych zmian do swojego życia.

Używane podczas zajęć techniki relaksacyjne to m.in.: system ćwiczeń fizycznych oraz metoda Jacobsona, trening autogenny Schultza, ćwiczenia wizualizacyjne i koncentracyjne, ruch powiązany z oddechem, samoobserwacja, komunikacja, analiza własnych reakcji, masaż dźwiękiem.

Sesje prowadzone są w atmosferze bezpieczeństwa, szacunku oraz pełnej poufności.

Sesje nie są terapią, ale mogą mają efekty terapeutyczne i profilaktyczne. Spotkania mają na celu wspólne wypracowanie indywidalnych planów oswajania stresu w życiu codziennym.

 

Prowadzi: Marek Ruczko tel. 601 382 112