TERAPIA VOICE HEALING

VOICE HEALING© to holistyczna metoda patrzenia na człowieka, w której kluczowym narzędziem jest wibracja głosu - naturalne narzędzie uzdrawiania. Alicja Ruczko twórczyni tej terapeutycznej metody wiele lat zdobywała doświadczenie z zakresu organicznego ciała, głęboko rozumianej pracy z głosem, pojmowanej jako rozwój osoby i jej twórcze wyrażanne się.

Opis tej metody, czy to podpierany faktami w wybranej dziedzinie naukowej czy doświadczeniami duchowymi, będzie i tak tylko słowami na monitorze lub papierze. To co jest istotne to jej skuteczność, nawet wówczas kiedy tracimy już nadzieję.

Emitowany przez osobę głos w rozumieniu Voice Healing wyraża dawno ukryte tajemnice, emocje, komunikaty, które nie uświadomione i niewyrażone programują nasze ciało, choroby, życie. Głos wyraża to, co zostało schowane w ciele jako pamięć różnych doświadczeń, historii, relacji. Świadomy, wibracyjny głos płynący z ciała, rozwibrowujący określonymi częstotliwościami poszczególne partie ciała - uwalnia je. Przy uwarznym i doświadczonym przewodniku mamy szanse uwolnić się od determinujących nasze życie blokad, odetchnąć i żyć w pełni.

Formy pracy: indywidualne sesje/zabiegi oraz warsztaty grupowe.

Prowadzi: Alicja Ruczko tel. 691 21 33 88