Formularz kontaktowy

Płeć
Czy ćwiczyłeś/aś wcześniej jogę?
Jeśli tak, to:

Warunki

Plan treningowy składa się z listy asan, kolejności ich wykonywania, czasu i ilości powtórzeń, pogrupowanych w sesje. Plan dostosowany jest do potrzeb i możliwości osoby aplikującej na podstawie wypełnionej ankiety, ewentualnych konsultacji telefonicznych czy mailowych. Nie może być udostępniany czy wykorzystywane przez inne osoby.

W ramach planu przewidziana jest godzinna konsultacja indywidualna w celu sprawdzenia i ewentualnej korekty wykonywanych ćwiczeń. Termin konsultacji do ustalenia. Zaznacza się, że powinna się ona odbyć w okresie wyznaczonego planu treningowego. Indywidualny plan treningowy obejmuje okres wyznaczony w formularzu. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wykonywanie asan przez zamawiającego oraz kontuzje wynikające z tej przyczyny. Ze względu na brak możliwości regularnego nadzoru nad jakością wykonywania ćwiczeń , zamawiający ćwiczy według planu na własną odpowiedzialność.

Warunkiem przygotowania indywidualnego planu treningowego jest znajomość wykonywania podstawowych asan oraz w przypadku poważniejszych schorzeń zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania ćwiczeń o umiarkowanym wysiłku. Dodatkowo prosi się o listę czynności lub ruchów, których nie można wykonywać przy danym schorzeniu oraz listę czynności i ruchów zalecanych. Takie zaświadczenie może wydać także zawodowy fizjoterapeuta.

Indywidualne plany treningowe objęte są prawami autorskimi należącymi do HARMONIUM Marek Ruczko. Upowszechnianie i wykorzystywanie do celów innych, niż zawarte w tych warunkach, możliwe tylko za zgodą autora.